BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-1/22 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

1 22 Ogłoszenie o zamówieniu 25.03.2022 pdf 154 kB
1 22 SWZ pdf 359 kB
1 22 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 1 pdf 214 kB
1 22 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 2 pdf 184 kB
1 22 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 3 pdf 192 kB
1 22 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 4 pdf 188 kB
1 22 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 1. docx 48 kB
1 22 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 2. docx 41 kB
1 22 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 3. docx 40 kB
1 22 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 4. docx 39 kB
1 22 zał. 2 3 do SWZ pdf 176 kB
1 22 zał. 2 3 do SWZ. docx 34 kB
1 22 zał. 4 do SWZ Warunki ubezpieczenia pdf 690 kB
1 22 zał. 5 do SWZ Charakterystyka Zamawiajacego pdf 257 kB
1 22 zał. 6 do SWZ Opis ryzyk pdf 104 kB
1 22 zał. 7 do SWZ Wykaz pojazdów pdf 247 kB
1 22 zał. 8 do SWZ Wykaz Lokalizacji UDT pdf 157 kB
1 22 zał. 9 do SWZ wykaz bezzałogowych statków powietrznych pdf 101 kB
1 22 zał. 10 do SWZ Szkodowość komunikacja pdf 481 kB
1 22 zał. 10 do SWZ Szkodowość komunikacja szczegółowy wykaz pdf 58 kB
1 22 zał. 10 do SWZ Szkodowość Ryzyko OC pdf 210 kB
1 22 zał. 10 do SWZ Szkodowość mienie pdf 219 kB
1 22 zał. 10 do SWZ Szkodowość mienie szczegółowy wykaz pdf 66 kB
1 22 zał. 10 do SWZ Szkodowość Ryzyko NNW KL za granicą pdf 176 kB
1 22 zał. 10 do SWZ Szkodowość Ryzyko NNW KL za granicą II pdf 696 kB
1 22 zał. 10 do SWZ Szkodowość bezzałogowych statków powietrznych pdf 185 kB
1 22 zał. 11 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy Część 1 pdf 249 kB
1 22 zał. 11 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy Część 2 pdf 247 kB
1 22 zał. 11 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy Część 3 pdf 223 kB
1 22 zał. 11 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy Część 4 pdf 223 kB
JEDZ pdf 82 kB
JEDZ xml 136 kB
1 22 ogloszenie o zmianie 2022-OJS075-204357-pl opublikowano 15.04.2022 pdf 66 kB
1 22 inf. o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 253 kB
1 22 informacja z otwarcia ofert 25.04.2022 pdf 299 kB
1 22 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.05.2022 pdf 428 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

1 22 wyjaśnienia i modyfikacj treści SWZ 12.04.2022 pdf 539 kB
1 22 zał. 8 do SWZ Wykaz Lokalizacji UDT 12.04.2022 pdf 305 kB
1 22 wyjaśnienia i modyfikacj treści SWZ 12.04.2022 pdf 349 kB
1 22 zał. 7 do SWZ Zestawienie pojazdów pdf 327 kB
1 22 zał. 7 do SWZ Zestawienie pojazdów. xlsx 20 kB
1 22 Warunki ubezpieczenia 12.04.2022 pdf 727 kB
1 22 wyjaśnienia i modyfikacj treści SWZ 13.04.2022 pdf 355 kB
1 22 zał. 4 do SWZ Warunki ubezpieczenia 13.04.2022 pdf 726 kB
1 22 wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ 14.04.2022 pdf 391 kB
1 22 wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ 2 14.04.2022 pdf 350 kB
1 22 Warunki ubezpieczenia korekta 14.04.2022 pdf 592 kB
1 22 zał. 8 do SWZ Wykaz Lokalizacji UDT xls 35 kB
1 22 modyfikacja treści SWZ 15.04.2022 pdf 305 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)