BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - badania chemiczne, mechaniczne i NDT - znak sprawy ZP-DL-133/21
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

133 21 Ogłoszenie o zamówienie 22.03.2022 pdf 158 kB
133 21 SWZ pdf 376 kB
133 21 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 1 pdf 212 kB
133 21 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 2 pdf 209 kB
133 21 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 3 pdf 191 kB
133 21 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 1. docx 43 kB
133 21 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 2. docx 42 kB
133 21 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 3. docx 42 kB
133 21 Formularz cenowy Część 1 pdf 90 kB
133 21 Formularz cenowy Część 2 pdf 89 kB
133 21 Formularz cenowy Część 3 pdf 89 kB
133 21 Formularz cenowy Część 1. xlsx 12 kB
133 21 Formularz cenowy Część 2. xlsx 12 kB
133 21 Formularz cenowy Część 3. xlsx 12 kB
133 21 zał 3-6 do SWZ pdf 219 kB
133 21 zał 3-6 do SWZ. docx 41 kB
133 21 zał. 7 do SWZ OPZ Część 1 pdf 168 kB
133 21 zał. 7 do SWZ OPZ Część 2 pdf 128 kB
133 21 zał. 7 do SWZ OPZ Część 3 pdf 135 kB
133 21 zał. 8 do SWZ projektowane postanowienia umowy pdf 234 kB
JEDZ pdf 83 kB
JEDZ xml 136 kB
133 21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.03.2022 pdf 68 kB
133 21 infor o kwocie brutto przeznaczonej na real zadania. pdf 288 kB
133 21 informacja z otwarcia ofert pdf 323 kB
133 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1 cz.2 pdf 435 kB
133 21 Zawiadomienie o unieważnieniu w czeci 3 pdf 421 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

133 21 modyfikacja treści SWZ 25.03.2022 pdf 289 kB
133 21 wyjaśnienia treści SWZ 28.03.2022 pdf 284 kB
133 21 wyjaśnienia treści SWZ 05.04.2022 pdf 282 kB
133 21 wyjaśnienia treści SWZ 06.04.2022 pdf 328 kB
133 21 zał. 7 do SWZ OPZ Część 1 06.04.2022 pdf 280 kB
133 21 wyjaśnienia treści SWZ 11.04.2022 pdf 301 kB
133 21 zał. 7 do SWZ OPZ Część 1 11.04.2022 pdf 169 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)