BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja wydarzenia Konferencji UDT z okazji jubileuszu 30 lat działalności Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego - nr sprawy ZP-DS-79/22 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

79 22 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 153 kB
79 22 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 360 kB
79 22 Załączniki nr 1 3 4 5 6 7 do SWZ pdf 394 kB
79 22 Załączniki nr 1 3 4 5 6 7 do SWZ edytowalne. docx 92 kB
79 22 Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy pdf 142 kB
79 22 Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy. xlsx 11 kB
79 22 załącznik nr 8 do SWZ OPZ pdf 241 kB
79 22 załącznik nr 9 do SWZ projektowane postanowienia umowy pdf 595 kB
79 22 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z  dnia 21.03.22 pdf 37 kB
79 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 311 kB
79 22 Informacja z otwarcia ofert 24.03.22 pdf 312 kB
79 22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 462 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

79 22 wyjasnienia treści SWZ z 16.03.22 pdf 323 kB
79 22 wyjasnienia treści SWZ z 17.03.22 pdf 314 kB
79 22 wyjasnienia i zmiana treści SWZ z 21.03.22 pdf 384 kB
LOGO CLDT 80% jpg 795 kB
LOGO-CLDT-ROZSZERZONE-80% png 107 kB
LOGO CLDT 80% ai 1,7 MB
udt pasek jpg 111 kB
udt pasek ai 1,1 MB
79 22 wyjasnienia treści SWZ z 23.03.22 pdf 317 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)