BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: ZP-DC-29/22 - Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji/ szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Bydgoszcz, Oddział Szczecin oraz Oddział Gdańsk
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

29 22 ogloszenie o zamowieniu pdf 153 kB
29 22 SWZ wraz z zalacznikami pdf 695 kB
29 22 zalacznik nr 2 Formularz cenowy CZĘŚĆ 1 SZCZECIN GDAŃSK. xlsx 13 kB
29 22 zalacznik nr 2 Formularz cenowy CZĘŚĆ 2 BYDGOSZCZ. xlsx 13 kB
29 22 Zalacznik edytowalne do oferty. docx 96 kB
29 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 263 kB
29 22 informacja z otwarcia ofert pdf 225 kB
29 22 Zawiadomienie o uniewaznieniu czesc 1 pdf 283 kB
29 22 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej czesc 2 pdf 420 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)