Administrator BIP

Redakcja BIP UDT:
Agata Jędrys
Urząd Dozoru Technicznego
Departament Prawno-Organizacyjny
Wydział Współpracy
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
tel 22 57 22 401; fax 22 822 72 09
e-mail: udt@udt.gov.pl