BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Zamówienie na usługi społeczne

Przedmiot zamówienia: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego ZP-DC-108/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków: 03.10.2022 do godz. 10:00Pliki do pobrania:

108 22 ogloszenie o zamowieniu pdf 138 kB
108 22 Specyfikacja Warunkow Zamowienia pdf 565 kB
108 22 edytowalne zalaczniki do SWZ. docx 104 kB
108 22 edytowalne zalaczniki do SWZ. docx 104 kB
108 22 zalacznik nr 2 Formularz cenowy. xlsx 15 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)