BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ - znak sprawy ZP-DI-100/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

100 22 Ogłoszenie o zamówieniu 08.09.2022 pdf 132 kB
100 22 SWZ pdf 322 kB
100 22 zał 1 do SWZ formularz oferty pdf 220 kB
100 22 zał 1 do SWZ formularz oferty. docx 45 kB
100 22 zał 2 do SWZ formularz cenowy pdf 137 kB
100 22 zał 2 do SWZ formularz cenowy. xlsx 15 kB
100 22 zał 3-6 do SWZ pdf 155 kB
100 22 zał 3-6 do SWZ. docx 62 kB
100 22 zał 7 do SWZ umowa pdf 185 kB
100 22 umowa wzór załącznik nr 1 OPZ pdf 179 kB
100 22 umowa wzór załącznik nr 2 lokalizacje obiektów UDT pdf 88 kB
100 22 umowa wzór załącznik nr 4 zakres numeracji pdf 151 kB
100 22 umowa wzór załącznik nr 5 lista osób zamawiajacego pdf 104 kB
100 22 umowa wzór załącznik nr 6 lista osób wykonawcy pdf 102 kB
100 22 umowa wzór załącznik nr 7 wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę pdf 125 kB
100 22 umowa wzór załącznik nr 8 oświadczenie BHP pdf 139 kB
100 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.09.2022 pdf 36 kB
100 22 inf. o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 20.09.2022 pdf 260 kB
100 22 inf. z otwarcia ofert 20.09.2022 pdf 264 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

100 22 wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ 14.09.2022 pdf 247 kB
100 22 zał 2 do SWZ formularz cenowy 14.09.2022 pdf 138 kB
100 22 zał 2 do SWZ formularz cenowy 14.09.2022. xlsx 15 kB
100 22 zał 7 do SWZ umowa 14.09.2022 pdf 185 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)