BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Zamówienie na usługi społeczne

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą gastronomiczną podczas szkoleń, spotkań dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - znak postępowania: ZP-DA-17/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

17 22 Ogłoszenie o zamówieniu 08 09 2022 pdf 215 kB
17 22 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 220 kB
17 22 edytowalne zalaczniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ pdf 200 kB
17 22 edytowalne zalaczniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ. docx 96 kB
17 22 Załącznik 2.1 FC część 1 Częstochowa pdf 94 kB
17 22 Załącznik 2.1 FC część 1 Częstochowa. xlsx 17 kB
17 22 Załącznik 2.2 FC część 2 Gdańsk pdf 94 kB
17 22 Załącznik 2.2 FC część 2 Gdańsk. xlsx 17 kB
17 22 Załącznik 2.3 FC część 3 Kielce pdf 83 kB
17 22 Załącznik 2.3 FC część 3 Kielce. xlsx 17 kB
17 22 Załącznik 2.4 FC część 4 Olsztyn pdf 83 kB
17 22 Załącznik 2.4 FC część 4 Olsztyn. xlsx 17 kB
17 22 Załącznik 2.5 FC część 5 Opole pdf 95 kB
17 22 Załącznik 2.5 FC część 5 Opole. xlsx 17 kB
17 22 Załącznik 2.6 FC część 6 Płock pdf 95 kB
17 22 Załącznik 2.6 FC część 6 Płock. xlsx 32 kB
17 22 Załącznik 2.7 FC część 7 Poznań pdf 94 kB
17 22 Załącznik 2.7 FC część 7 Poznań. xlsx 28 kB
17 22 Załącznik 2.8 FC część 8 Rzeszów pdf 94 kB
17 22 Załącznik 2.8 FC część 8 Rzeszów. xlsx 32 kB
17 22 Załącznik 2.9 FC część 9 Warszawa pdf 95 kB
17 22 Załącznik 2.9 FC część 9 Warszawa. xlsx 32 kB
17 22 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia pdf 112 kB
17 22 Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane post. umowy pdf 230 kB
17 22 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia 16 09 2022 pdf 281 kB
17 22 Informacja z otwarcia ofert 16 09 2022 pdf 317 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)