BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów UDT o/Kraków, nr postępowania ZP-DC-32/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków: 23.09.2022 do godz. 11:00Pliki do pobrania:

opublikowane ogłoszenie o zamowieniu 05 09 22 pdf 145 kB
32 22 SWZ 05 09 22 pdf 581 kB
32 22 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ edytowalne 1 3 - 6x. docx 68 kB
32 22 ZAŁĄCZNIK 2 Formularz cenowy KRAKÓW. xlsx 14 kB
32 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.09.2022 pdf 36 kB
32 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 315 kB
32 22 Informacja z otwarcia ofert pdf 363 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

32 22 modyfikacje treści SWZ 15.09.2022 pdf 250 kB
32 22 zał. 7 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 193 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)