BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Usługa wzorcowania lub sprawdzenia wyposażenia pomiarowo-badawczego nr sprawy ZP-DL-55/22 ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:



Pliki do pobrania:

55 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 13.09.22 pdf 36 kB
opublikowane ogłoszenie 31 08 22 pdf 213 kB
55 22 SWZ 30 08 22 pdf 741 kB
55 22 załączniki do SWZ edytowalne x. docx 130 kB
55 22 infor o kwocie brutto przeznaczonej na real zadania. pdf 288 kB
55 22 informacja z otwarcia ofert pdf 287 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

55 22 wyjaśnienia SWZ z 06.09.22 pdf 347 kB
55 22 wyjaśnienia SWZ nr 2 z 07.09.22 pdf 347 kB
55 22 wyjaśnienia SWZ nr 3 z 07.09.22 pdf 347 kB
55 22 wyjaśnienia SWZ nr 4 z 09.09.22 pdf 276 kB
55 22 zmiana treści SWZ nr 5 z 13.09.22 pdf 278 kB
55 22 wyjaśnienia SWZ nr 5 z 16.09.22 pdf 438 kB
55 22 wzór umowy zmiana pdf 242 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)