BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa spotkań pracowników UDT znak postępowania: ZP-DA-94/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

opublikowane ogłoszenie dn 18 08 22 pdf 184 kB
94 22 SWZ strona 22 08 22 pdf 1,5 MB
94 22 zał nr 1 3 4 5 6 do SWZ edytowalne. x. docx 83 kB
Część 1 - Formularz cenowy. xlsx 17 kB
Część 2 - Formularz cenowy. xlsx 17 kB
94 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 284 kB
94 22 Informacja z otwarcia ofert pdf 315 kB
94 22 Informacja z otwarcia ofert- sprostowanie pdf 320 kB
94 22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 458 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

94 22 wyjaśnienia SWZ nr 1 z 19. 08.22 pdf 377 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)