BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Szkolenie - Doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym, znak sprawy: ZP-DK-104/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

104 22 Ogłoszenie o zamówieniu 12 08 2022 pdf 148 kB
104 22 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 228 kB
104 22 Załączniki do SWZ nr 1 3-7 pdf 219 kB
104 22 Załączniki do SWZ nr 1 3-7. docx 97 kB
104 22 Załącznik nr 2 Formularz cenowy pdf 61 kB
104 22 Załącznik nr 2 Formularz cenowy. xlsx 11 kB
104 22 załącznik nr 8 do SWZ projektowane postanowienia umowy pdf 174 kB
104 22 Załącznik nr 9 opis przedmiotu zamówienia pdf 82 kB
104 22 Załącznik nr 4 do umowy Umowa przetwarzania danych osobowych pdf 260 kB
104 22 Załącznik nr 5 do umowy zatrudnienie umowa o pracę pdf 96 kB
104 22 Załącznik nr 6 do umowy Ankieta pdf 103 kB
opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25 08 22 pdf 36 kB
104 22 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 340 kB
104 22 Informacja z otwarcia ofert 31 08 2022 pdf 362 kB
104 22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 435 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

104 22 Wyjaśnienie treści SWZ 1 z dn. 23 08 2022 pdf 276 kB
104 22 zmiana terminu pdf 339 kB
104 22 Wyjaśnienie treści SWZ 2 z dn. 26 08 2022 pdf 299 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)