BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-9/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

9 22 Ogłoszenie o zamówieniu 12.08.2022 pdf 126 kB
9 22 SWZ pdf 383 kB
9 22 zał‚ 1 do SWZ formularz oferty pdf 231 kB
9 22 zał‚ 1 do SWZ formularz oferty. docx 47 kB
9 22 zał. nr 2-6 do SWZ pdf 185 kB
9 22 zał. nr 2-6 do SWZ. docx 107 kB
9 22 zał. 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy pdf 219 kB
9 22 zał. nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia pdf 137 kB
9 22 zał 3 do umowy pdf 133 kB
9 22 zał 4 do umowy pdf 106 kB
JEDZ pdf 82 kB
JEDZ xml 136 kB
9 22 inf. o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 12.09.2022 pdf 261 kB
9 22 inf. z otwarcia ofert 12..09.2022 pdf 268 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)