BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Obsługa logistyczna odpłatnego szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Katowice Biuro w Gliwicach oraz Oddział Wrocław, nr ZP-DC-101/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

101 22 ogloszenie o zamowieniu pdf 152 kB
101 22 Specyfikacja warunkow Zamowienia pdf 696 kB
101 22 zalacznik nr 2 Formularz cenowy cz 1 Gliwice. xlsx 15 kB
101 22 zalacznik nr 2 Formularz cenowy cz 2 Wroclaw. xlsx 15 kB
101 22 edytowalne zalaczniki do SWZ. docx 105 kB
101 22 zalacznik nr 2 Formularz cenowy cz 1 Gliwice. xlsx 15 kB
101 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 261 kB
101 22 informacja z otwarcia ofert pdf 283 kB
101 22 informacja z otwarcia ofert korekta 23.08.2022 pdf 287 kB
101 22 Zawiadomienie o wyniku postepowania pdf 374 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)