BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Dostawa licencji oprogramowania COMMVAULT wraz z Dokumentacją oraz świadczenie usług asysty technicznej, rozwoju, utrzymania oraz warsztatów, dla nabywanego oprogramowania i dla wcześniej zakupionego oprogramowania, ZP-DI-53/21
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

53 21 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 01 08 2022 pdf 134 kB
53 21 Specyfikacja Warunkow Zamowienia pdf 1,1 MB
53 21 zalacznik 2 do SWZ formularz cenowy. xlsx 33 kB
53 21 edytowalne zalaczniki do oferty. docx 139 kB
JEDZ xml 136 kB
JEDZ pdf 83 kB
53 21 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 262 kB
53 21 Informacja z otwarcia ofert pdf 321 kB
53 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 419 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

53 21 wyjasnienia i modyfikacja SWZ 22.08.2022 pdf 1,1 MB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)