BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów dostawczych na potrzeby laboratoriów mobilnych - znak sprawy ZP-DA-27/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

27 22 Ogłoszenie o zamówieniu 25.07.2022 pdf 143 kB
27 22 SWZ pdf 592 kB
27 22 zał 1 do SWZ formularz oferty Część 1 pdf 260 kB
27 22 zał 1 do SWZ formularz oferty Część 1. docx 49 kB
27 22 zał 1 do SWZ formularz oferty Część 2 pdf 241 kB
27 22 zał 1 do SWZ formularz oferty Część 2. docx 49 kB
27 22 zał. 2 do SWZ Formularz cenowy Część 1 pdf 96 kB
27 22 zał. 2 do SWZ Formularz cenowy Część 1. xlsx 13 kB
27 22 zał. 2 do SWZ Formularz cenowy Część 2 pdf 97 kB
27 22 zał. 2 do SWZ Formularz cenowy Część 2. xlsx 13 kB
27 22 zał. nr 3-7 do SWZ pdf 185 kB
27 22 zał. nr 3-7 do SWZ. docx 107 kB
27 22 zał. 8 do SWZ projektowane postanowienia umowy pdf 196 kB
27 22 zał. do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 pdf 403 kB
27 22 zał. do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 pdf 579 kB
27 22 zał. do umowy protokół odbioru pdf 153 kB
27 22 zał. do umowy Specyfikacja i wizualizacja oklejenia samochodu pdf 524 kB
JEDZ pdf 83 kB
JEDZ xml 136 kB
27 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.08.2022 pdf 68 kB
27 22 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 30.08.2022 pdf 383 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

27 22 wyjaśnienia modyfikacje treści SWZ 05.08.2022 pdf 313 kB
27 22 zał. do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 05.08.2022 pdf 278 kB
27 22 zał. do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 05.08.2022 pdf 404 kB
27 22 modyfikacja treści SWZ 12.08.2022 pdf 236 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)