BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji/ szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej Oddział Szczecin oraz Oddział Gdańsk, ZP-DC-97/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

97 22 ogloszenie o zamowieniu pdf 137 kB
97 22 SWZ wraz z zalacznikami pdf 569 kB
97 22 zalacznik nr 2 Formularz cenowy SZCZECIN GDAŃSK. xlsx 13 kB
97 22 zalaczniki edytowalne. docx 101 kB
97 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 232 kB
97 22 informacja z otwarcia ofert pdf 223 kB
97 22 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pdf 379 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)