BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Warszawa, znak postępowania: ZP-DC-30/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

30 22 Ogłoszenie o zamówieniu 31 05 2022 pdf 135 kB
30 22 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po zmianie 07 06 2022. docx 74 kB
30 22 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 214 kB
30 22 edytowalne zalaczniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ pdf 172 kB
30 22 edytowalne zalaczniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ. docx 84 kB
30 22 Załącznik nr 2 Formularz cenowy pdf 63 kB
30 22 Załącznik nr 2 Formularz cenowy. xlsx 14 kB
30 22 Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia Warszawa pdf 108 kB
30 22 Załącznik nr 8 Projektowane postanowienia umowy pdf 152 kB
30 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 272 kB
30 22 Informacja z otwarcia ofert 10 06 2022 pdf 284 kB
30 22 Informacja z otwarcia ofert 10 06 2022 pdf 284 kB
30 22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 459 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

30 22 Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 02 06 2022 pdf 34 kB
30 22 Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 z dn 02 06 2022 pdf 284 kB
30 22 Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia Warszawa po zmianie 02.06.2022 pdf 109 kB
30-22 Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 07 06 2022 pdf 38 kB
30 22 Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 opubl. 07 06 2022 pdf 288 kB
30 22 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po zmianie 07 06 2022 pdf 140 kB
30 22 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy po zmianie 07 06 2022. docx 74 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)