BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Długoterminowy najem samochodów na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-28/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:



Pliki do pobrania:

28 22 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 182 kB
28 22 SWZ pdf 403 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 1. docx 53 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 1 pdf 316 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 2 . docx 53 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 2 pdf 313 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 3. docx 53 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 3 pdf 307 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 4. docx 53 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 4 pdf 314 kB
28 22 zał nr 3 5-7 do SWZ. docx 38 kB
28 22 zał nr 4 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia. docx 28 kB
28 22 zał nr 4 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia pdf 148 kB
28 22 zał nr 8 do SWZ Wzór umowy Część 1 pdf 284 kB
28 22 zał nr 8 do SWZ Wzór umowy Część 2 pdf 276 kB
28 22 zał nr 8 do SWZ Wzór umowy Część 3 pdf 277 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 pdf 152 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 doc 71 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 pdf 154 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 3 pdf 167 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 4 pdf 150 kB
28 22 zał nr 2 do umowy Wzór ramki do tablic rejestracyjnych jpg 308 kB
28 22 zał nr 3 do umowy System GPS pdf 105 kB
28 22 zał nr 4 do umowy Wykaz lokalizacji UDT Część 1 pdf 206 kB
28 22 zał nr 4 do umowy Wykaz lokalizacji UDT Część 2 pdf 160 kB
28 22 zał nr 4 do umowy Wykaz lokalizacji UDT Część 3 pdf 160 kB
28 22 zał nr 4 do umowy Wykaz lokalizacji UDT Część 4 pdf 160 kB
28 22 zał nr 5 do umowy Karty paliwowe Część 1 pdf 132 kB
28 22 zał nr 5 do umowy Karty paliwowe Część 2 pdf 118 kB
28 22 zał nr 5 do umowy Karty paliwowe Część 3 pdf 111 kB
JEDZ pdf 82 kB
JEDZ xml 136 kB
28 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.06.2022 pdf 67 kB
28 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.06.2022 pdf 65 kB
28 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.06.2022 pdf 67 kB
28 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.07.2022 pdf 67 kB
28 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.07.2022 pdf 67 kB
28 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.08.2022 pdf 67 kB
28 22 inf. o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 09.08.2022 pdf 232 kB
28 22 inf. z otwarcia ofert 09.08.2022 pdf 261 kB
28 22 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.09.2022 pdf 398 kB
28 22 zał nr 3 5-7 do SWZ pdf 226 kB
28 22 zał nr 8 do SWZ Wzór umowy Część 4 pdf 276 kB
28 22 zał nr 5 do umowy Karty paliwowe Część 4 pdf 110 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

28 22 modyfikacja treści SWZ 08.06.2022 pdf 248 kB
28 22 modyfikacja treści SWZ 14.06.2022 pdf 246 kB
28 22 wyjaśnienia treści SWZ 17.06.2022 pdf 366 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 17.06.2022 pdf 152 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 17.06.2022 pdf 154 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 3 17.06.2022 pdf 167 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 4 17.06.2022 pdf 151 kB
28 22 Wzór umowy zapisy dostosowane do modyfikacji z dn.17.06.2022 Część 1 pdf 282 kB
28 22 Wzór umowy zapisy dostosowane do modyfikacji z dn.17.06.2022 Część 2 pdf 294 kB
28 22 Wzór umowy zapisy dostosowane do modyfikacji z dn.17.06.2022 Część 3 pdf 274 kB
28 22 Wzór umowy zapisy dostosowane do modyfikacji z dn.17.06.2022 Część 4 pdf 293 kB
28 22 modyfikacja treści SWZ 24.06.2022 pdf 250 kB
28 22 modyfikacja treści SWZ 04.07.2022 pdf 303 kB
28 22 modyfikacja treści SWZ 13.07.2022 pdf 251 kB
28 22 wyjaśnienia treści SWZ 20.07.2022 pdf 324 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 20.07.2022 pdf 154 kB
28 22 wyjaśnienia modyfikacje treści SWZ 29.07.2022 pdf 377 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 29.07.2022 pdf 285 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 3 29.07.2022 pdf 297 kB
28 22 modyfikacja treści SWZ 03.08.2022 pdf 236 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)