BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego, nr spr. ZP-DA-3/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

3 22 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.04.22 2022-OJS071-190525-pl pdf 153 kB
3 22 Specyfikacja Warunkow Zamowienia pdf 376 kB
3 22 załączniki 1 3 5 6 7 do SWZ . docx 58 kB
3 22 Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy Ochrona UDT. xlsx 13 kB
3 22 Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy Ochrona UDT pdf 39 kB
3 22 I część załącznik nr 8 do SWZ umowa z załącznikami pdf 769 kB
3 22 II część załącznik nr 8 do SWZ umowa z załącznikami pdf 1,5 MB
3 22 III część załącznik nr 8 do SWZ umowa z załącznikami pdf 1,2 MB
3 22 JEDZ pdf 83 kB
3 22 JEDZ xml 136 kB
3 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 306 kB
3 22 Informacja z otwarcia ofert 21.04.22 pdf 346 kB
3 22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.05.22 pdf 451 kB
3 22 Sprostowanie wyników z dnia 20.05.22 pdf 433 kB
3 22 Zawiadomienie o nowych czynnościach pdf 391 kB
3 22 Zawiadomienie o unieważnieniu inf o wyborz najk oferty cz II i III pdf 286 kB
3 22 Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty cz.I pdf 287 kB
3 22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II i III z dnia 15.06.22 pdf 343 kB
3 22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.I pdf 495 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

3 22 wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.04.22 pdf 364 kB
3 22 wyjaśnienia treści SWZ z dnia 14.04.22 pdf 383 kB
3 22 wyjaśnienia treści SWZ z dnia 15.04.22 pdf 414 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)