BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Wykonanie i sukcesywna dostawa okładek do ksiąg rewizyjnych dla Oddziałów i Biur UDT, nr sprawy ZP-DA-46/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

46 21 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.02.22 2022-OJS032-081505-pl pdf 135 kB
46 21 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 407 kB
46 21 załączniki 1 3 4 5 6 do SWZ pdf 337 kB
46 21 załączniki 1 3 4 5 6 do SWZ edytowalne. docx 50 kB
46 21 załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy pdf 151 kB
46 21 załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy. xlsx 13 kB
46 21 załącznik nr 7 do SWZ wzór umowy pdf 278 kB
46 21 załącznik nr 1 do Umowy OPZ pdf 82 kB
46 21 załącznik nr 3 do Umowy Wykaz Jednostek UDT pdf 50 kB
46 21 załącznik nr 4 do Umowy Widok zewnetrzny logo UDT w powiększeniu pdf 53 kB
46 21 załącznik nr 4 do Umowy Widok wewnetrzny okladki do ksiegi rewizyjnej z grzbietem 55mm pdf 179 kB
46 21 załącznik nr 4 do Umowy Widok zewnetrzny okladki do ksiegi rewizyjnej z grzbietem 55mm pdf 197 kB
46 21 załącznik nr 4 do Umowy Przegroda pdf 59 kB
46 21 załącznik nr 5 do Umowy Zdjęcia okładki księgi rewizyjnej pdf 2,4 MB
46 21 JEDZ pdf 82 kB
46 21 JEDZ xml 136 kB
46 21 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 285 kB
46 21 Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.03.22 pdf 325 kB
46 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.04.22 pdf 458 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

46 21 wyjaśnienia treści SWZ pdf 320 kB
46 21 wyjaśnienia treści SWZ pdf 316 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)