BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - wyposażenie do badań radiograficznych - znak sprawy ZP-DL-97/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

97 21 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 160 kB
JEDZ pdf 83 kB
JEDZ xml 136 kB
97 21 SWZ pdf 391 kB
97 21 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 1. docx 41 kB
97 21 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 2. docx 46 kB
97 21 zał. 1 do SWZ f. oferty Część 3. docx 41 kB
97 21 zał 2-5 do SWZ pdf 218 kB
97 21 zał. 6 do SWZ wzór umowy pdf 220 kB
97 21 zał. 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1 pdf 178 kB
97 21 zał. 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 2 pdf 171 kB
97 21 zał. 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 3 pdf 124 kB
97 21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.03.2022 pdf 68 kB
97 21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.03.2022 pdf 71 kB
97 21 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.03.2022 pdf 68 kB
97 21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.04.2022 pdf 71 kB
97 21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.04.2022 pdf 72 kB
97 21 inf. o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z dn.20.04.2022 pdf 239 kB
97 21 Informacja z otwarcia ofert 20.04.2022 pdf 318 kB
97 21 zawiadomienie o unieważnieniu części 2 3 z  dn. 03.06.2022 pdf 395 kB
97 21 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 z  dn. 11.07.2022 pdf 395 kB
97 21 unieważnienie wyników oraz ponowna ocena ofert 20.07.2022 pdf 371 kB
97 21 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 24.08.2022 pdf 253 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

97 21 wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ 23.02.2022 pdf 340 kB
97 21 Opis przedmiotu zamówienia Część 1 pdf 162 kB
97 21 wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ 25.02.2022 pdf 331 kB
97 21 Opis przedmiotu zamówienia Część 1 25.02.2022 pdf 162 kB
97 21 modyfikacja treści SWZ 04.03.2022 pdf 320 kB
97 21 modyfikacja treści SWZ 18.03.2022 pdf 292 kB
97 21 wyjaśnienia treści SWZ wraz z inf. o obowiązkowej wizji lokajnej 18.03.2022 pdf 476 kB
97 21 wyjaśnienia treści SWZ 18.03.2022 pdf 329 kB
97 21 Opis przedmiotu zamówienia Część 1 18.03.2022 pdf 276 kB
97 21 modyfikacja treści SWZ 22.03.2022 pdf 282 kB
97 21 doprecyzowanie wyjaśnień z dn.18.03.2022 pdf 294 kB
97 21 modyfikacja treści SWZ 29.03.2022 pdf 301 kB
97 21 Opis przedmiotu zamówienia Część 2 29.03.2022 pdf 167 kB
97 21 wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ 31.03.2022 pdf 289 kB
97 21 Opis przedmiotu zamówienia Część 2 31.03.2022 pdf 167 kB
97 21 modyfikacja treści SWZ 01.04.2022 pdf 294 kB
97 21 wyjaśnienia treści SWZ 01.04.2022 pdf 323 kB
97 21 modyfikacja i wyjaśnienia treści SWZ 08.04.2022 pdf 304 kB
97 21 nowe terminy wizji lokajnej 11.04.2022 pdf 295 kB
97 21 Odpowiedzi do pytań dot. wizji lokalnej pdf 392 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)