BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Kraków, Oddział Wrocław, Biuro Gliwice, znak postępowania: ZP-DA-33/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

33 21 Ogłoszenie o zamówieniu 14 01 2022 pdf 140 kB
33 21 SWZ pdf 208 kB
33 21 Załączniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ pdf 197 kB
33 21 Załączniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ. docx 92 kB
33 21 Załącznik nr 2a Formularz cenowy KRAKÓW część 1 pdf 65 kB
33 21 Załącznik nr 2a Formularz cenowy KRAKÓW część 1. xlsx 14 kB
33 21 Załącznik nr 2b Formularz cenowy WROCŁAW część 2 pdf 64 kB
33 21 Załącznik nr 2b Formularz cenowy WROCŁAW część 2. xlsx 14 kB
33 21 Załącznik nr 2c Formularz cenowy GLIWICE część 3 pdf 65 kB
33 21 Załącznik nr 2c Formularz cenowy GLIWICE część 3. xlsx 14 kB
33 21 Załącznik 7a Opis Przedmiotu Zamówienia KRAKÓW część 1 pdf 113 kB
33 21 Załącznik 7b Opis Przedmiotu Zamówienia WROCŁAW część 2 pdf 129 kB
33 21 Załącznik 7c Opis Przedmiotu Zamówienia GLIWICE część 3 pdf 115 kB
33 21 Załącznik nr 8 Projektowane post. umowy pdf 156 kB
33 21 Kwota przed otwarciem pdf 273 kB
33 21 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 25 01 2022 pdf 273 kB
33 21 Informacja z otwarcia ofert 25 01 2022 pdf 308 kB
33 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1 15 02 2022 pdf 424 kB
33 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1 sprostowanie pdf 424 kB
31 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1-14 opubl. dn. 30 03 2022 pdf 486 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)