BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Bydgoszcz oraz Oddział Szczecin, Biuro w Koszalin, znak postępowania: ZP-DA-40/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

40 21 Ogłoszenie o zamówieniu 12 01 2022 pdf 159 kB
40 21 SWZ pdf 205 kB
40 21 Załączniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ pdf 215 kB
40 21 Załączniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ. docx 69 kB
40 21 Załącznik nr 2a Formularz cenowy część 1 UDT Oddział Bydgoszcz pdf 64 kB
40 21 Załącznik nr 2a Formularz cenowy część 1 UDT Oddział Bydgoszcz. xlsx 13 kB
40 21 Załącznik nr 2b Formularz cenowy część 2 UDT Oddział Szczecin, Biuro w Koszalin pdf 64 kB
40 21 Załącznik nr 2b Formularz cenowy część 2 UDT Oddział Szczecin, Biuro w Koszalin. xlsx 13 kB
40 21 Załącznik nr 7a Opis przedmiotu zamówienia część 1 Bydgoszcz pdf 125 kB
40 21 Załącznik nr 7b Opis przedmiotu zamówienia część 2 Biuro Koszalin pdf 109 kB
40 21 Załącznik nr 8 Projektowane post. umowy pdf 155 kB
40 21 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 24 01 2022 pdf 273 kB
40 21 Informacja z otwarcia ofert 24 01 2022 pdf 301 kB
40 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 473 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

40 21 Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 17 01 2022 pdf 347 kB
40 21 Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 19 01 2022 pdf 277 kB
40 21 zmieniony 19 01 2022 Załącznik nr 2b Formularz cenowy część 2 pdf 65 kB
40 21 zmieniony 19 01 2022 Załącznik nr 2b Formularz cenowy część 2. xlsx 13 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)