BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń oraz spotkań dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego, znak postępowania: ZP - DA - 31/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

31 21 Ogłoszenie o zamówieniu 03 12 2021 pdf 283 kB
31 21 SWZ z Załącznikami nr 1 3 4 5 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 pdf 2,0 MB
31 21 Załączniki 1 3 4 5 6 do SWZ. docx 72 kB
31 21 Załącznik 2.1) Formularz cen. Bydgoszcz. xlsx 28 kB
31 21 Załącznik 2.2) Formularz. cen. Częstochowa. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.3) Formularz. cen. Gdańsk. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.4) Formularz cen. Katowice. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.5) Formularz cen. Kielce. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.6) Formularz cen. Kraków. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.7) Formularz cen. Lublin. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.8) Formularz cen. Olsztyn. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.9) Formularz cen. Opole. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.10) Formularz cen. Ostrów Wlkp. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.11) Formularz cen. Poznań. xlsx 28 kB
31 21 Załącznik 2.12) Formularz cen. Radom. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.13) Formularz cen. Tarnów. xlsx 17 kB
31 21 Załącznik 2.14) Formularz cen. Wrocław. xlsx 17 kB
31 21 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 14 12 2021 pdf 287 kB
31 21 Informacja z otwarcia ofert 14 12 2021 pdf 321 kB
31 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1-14 opubl. dn. 30 03 2022 pdf 486 kB
31 21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz.2 5 8 9 11 dn 02 06 2022 pdf 443 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

31 21 Wyjaśnienia treści SWZ 1 z dn. 07 12 2021 pdf 287 kB
31 21 zmieniony 07 12 2021 r. Załącznik 2.13) Formularz cen. Tarnów pdf 96 kB
31 21 Wyjaśnienia treści SWZ 2 z dn. 08 12 2021 pdf 296 kB
31 21 zmieniony 08 12 2021 Załącznik 2.10) Formularz cen. Ostrów Wlkp pdf 94 kB
31 21 zmieniony 08 12 2021 Załącznik 2.10) Formularz cen. Ostrów Wlkp. xlsx 17 kB
31 21 SWZ pdf 221 kB
31 21 Załączniki 1 3 4 5 6 do SWZ pdf 222 kB
31 21 Załączniki 1 3 4 5 6 do SWZ. docx 72 kB
31 21 Załącznik nr 7 do SWZ OPZ pdf 113 kB
31 21 Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane post. umowy pdf 200 kB
31 21 Wyjaśnienia treści SWZ 3 z dn. 10 12 2021 pdf 280 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)